Kindercirkel

 

 

 

 

 

 

De Kindercirkel is een netwerk van samenwerkende praktijken voor Kindertherapie, coaching en ouderbegeleiding gericht op het versterken van kinderen en ouders.

Onze visie is: Ieder mens mag en kan zich op zijn eigen wijze ontwikkelen .

De missie van de Kindercirkel Castricum is: Een positieve en constructieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind en zijn omgeving.

Onze werkwijze is: Oplossingsgericht en laagdrempelig.

Wij bieden ondersteuning aan kinderen (en hun ouders) die te maken hebben met bijvoorbeeld:

 • Concentratieproblemen
 • Pestproblematiek; pesten of gepest worden
 • AD(H)D, ASS
 • Gedragsproblematiek
 • (Hoog)Gevoeligheid
 • Beelddenken
 • Dyslexie
 • Faalangst/ andere sociale angsten
 • Problemen op sociaal-emotioneel gebied
 • Weerbaarheidsproblematiek
 • Ziekte, rouw, scheiding
 • Stress
 • Huiswerk planning
 • Opvoeden
 • Leerproblemen

Wij werken meestal één op één, oplossingsgericht, aansluitend op het kind en ouder(s). Vaak in kortdurende trajecten. Soms ook juist in interactie met het hele gezin of samen met enkele gezinsleden. Dit doen we dan middels ouderbegeleiding en opvoedondersteuning. Naast onze eigen expertise, beschikken wij ook over een uitgebreide sociale kaart met eventuele doorverwijs mogelijkheden naar andere disciplines.

In Kindercirkel Castricum (www.kindercirkel-castricum.nl) participeren:

Nelly Harmse www.ExtraLeerKracht.nu

Ingrid Frissen www.kunstzinnigoppad.nl

Roosmarijn v.d. Tas-Sint www.kindercoachingroosmarijn.nl

 

In het Archief